Missie


Leren

Bieden van leeromgeving en ontwikkelplatform.

Pilot

Pilot in summer school met 12 medewerkers per groep.

Start

Start 1 juli 2016.

Coaching

Coaching door ervaren professionals.


Verdienmodel

Om niet.

Thema's

Formuleren thema's voor bijeenkomsten.

Ontwikkeling

Ontwikkeling digitale middelen voor ZZP-er.

Ruimte

Verschaffen ruimte, heerlijke automaten-cappucino en koekjes.

Visie


Regie

Eigen regie en talentontwikkeling staan centraal.

Rol

Eigen rol als ondernemer onderzoeken en ontwikkelen.

Werkmethode

In eigen organisatie nieuwe werkmethode op basis van producten en outputfinanciering implementeren.


DRZ

Eigen netwerk binnen DRZ opbouwen.

Verandering

Anderen meenemen

ZZP-er

DRZ ZZP-er worden.

Uitvoering


Themabijeenkomsten

Ondernemen, klanttevredenheid, gastvrijheid, weerstand, vernieuwen en netwerken.

Clip

Filmpje interview of lezing van materiedeskundige. Bijvoorbeeld: Hotelier over gastvrijheid; Succesvol entrepeneur over ondernemen enz.

Kenniscentrum

Digitale verzamelplaats van artikelen op bijvoorbeeld Google drive of Sharpoint.

      
Social media

Facebook, Twitter, Website.